1
Van điện từ 2 ngả là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van điện từ. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van.

Comments

Who Upvoted this Story