Sbm 25 - Lựa chọn van điện từ loại nào cho đúng – Kinh tế thị trường http://sbm25.16mb.com/story.php?title=l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-van-dien-t%E1%BB%AB-lo%E1%BA%A1i-nao-cho-dung-%E2%80%93-kinh-te-th%E1%BB%8B-trung Van điện từ đóng hay mở chính là nhờ vào cách cấp nguồn điện áp từ 24 VDC đến 220 AC vào cuộn hút và ngay lạp tức đẩy ti van lên. Để lựa chọn van điện từ đúng chúng ta phải phân loại theo mục đích sử dụng. Nhằm tránh tình trạng mua về không thể sử… Sat, 06 Apr 2019 02:10:43 UTC en