Sbm 25 - Toán học tư duy và thực tiễn giống nhau như thế nào- Kinhnghiemnongnghiep247TIN TỨC 24H http://sbm25.16mb.com/story.php?title=toan-h%E1%BB%8Dc-tu-duy-va-th%E1%BB%B1c-tien-gi%E1%BB%91ng-nhau-nhu-the-nao-kinhnghiemnongnghiep247tin-t%E1%BB%A9c-24h Sang năm con vào lớp 1 thế nhưng con vẫn luôn học toán một cách máy móc. Con không hiểu được cốt lõi của toán học nên không biết cách áp dụng thực tế. Mà toán lại là môn học theo con trong suốt quá trình học tập và phát triển tương lai sau này. Toán học tư duy và thực tiễn được coi như một thực thể không thể tách rời. Một vài ví dụ điển hình chúng ta có thể kể đến. Thu, 11 Apr 2019 08:13:25 UTC en